Valle de Arce

Valle de Arce-Artzibar

MEATZARITZA. EZEZAGUN APARTA.

Ohiko ekonomia, Historia

MEATZARITZA. EZEZAGUN APARTA.
MEATZARITZA. EZEZAGUN APARTA.

MEATZARITZA.

Artzibarrek izan du bere industriatxoa, garrantzitsua garai batean, egun, erabat ahantzia egon arren.
Baliteke erromatarren garaian ibarrean meategi zenbait ustiatu izana, berriki Urrobi ibaiaren inguruan aurkitutako herrixkaren eta galtzadaren aztarnek erakutsi dutenaren arabera, erromatarren helburuetako bat meategiak ustiatzea izaten baizen.
XIV. mendearen hasieratik, gutxienez, eta XX. mendearen hasiera arte zenbait mehatze ustiatu ziren inguruan. Ez dirudi aberastasun handirik utzi zutenik bertan, baina garai batzuetan ustiapenak bere garrantzia izan zuen eta soldatak eta gastuak behintzat utzi zituen. XIV. Menderako behinik behin baziren burdinolak Orotzen, Olaldea auzoan.
Burdin meategiak ekoizlekuetatik hurbil zeuden eta XIX. mendean eta XX.aren hasieran ere, haiek ustiatzen jarraitzen zuten. Mende horretan bertan hasi ziren ibarrean izandako kobre eta zilar meategiak ikertzen, antza denez, lehenago utzi arren, XIX. mendean, berriz ere, ustiatzen saiatu baitziren, arrakasta handiegirik gabe, egia esan, ekoizpenari dagokionez, behintzat. Egungo zatiketa administratiboak direla eta, gaia hobeki lantzeko bitan banatuko dugu, Urrobi errekaren ingurua eta Orotz, egun ibarretik bereizia azken hau.

lusarreta meategia 130414 16

MEATZARITZA URROBI ERREKAREN INGURUAN.
[Mina de] San Miguel. Está á un cuarto de legua al Sud del pueblo de Arrieta, valle de Arce, y disfruta un filon de cuarzo con algun cobre gris y carbonato de cobre, cuya potencia no baja de dos pies, siendo su direccion de Este á Oeste y buzando verticalmente.
Meatzaritza urte-liburak, 1846

Meatzaritzaren inguruko Artzibarreko lehenbiziko datuak XIV. mendera eramanen gaituzte, orduan hasi baitziren ustiatzen meatzeak Artzibarren, Olaldean, Orozko auzoan, eta Urrobi errekaren inguruetan: Urrobi, Imizkotz, Lusarretan… 1338an iritsi zen Nafarroara Paolo Girardi erresumako meategi maisu postuaren jabe egitera. 1340an Urrobi eta Imizkozko meatzeen errenta kontratua sinatu zuen eta haren baitan, erregek jasoko zuen ateratzen zen kobre eta zilar mearen 1/6, baina Girardiren ustez, 1341eko martxoa arte ez zegoen horretan hasterik. Bere txostenean frantzes zaharrean idatzitako datu hauek irakur daitezke: «Les minieres de Navarre qui sont descouvertes jusques au jour d’uy, qui est Samedi XIIIe jour de may, l’an MIL CCC XL son cestes: Premierement la miniere de Urrovy. L’autre si est la miniere dessouz la ville de Miscoz et peut estre loingn de celle d’Urrovy la quarte parte d’une lieu, et est d’argent et de cuivre, bone mais la quantite ne se peut encore dire. […] Je di que a moi Paule me semble que Monsire le Roy de Navarre n’a plus mestier de moi quant est pour le minier d’Urrovi. Et pour ceste reson que le dit minier d’Urrovi est essaye, et la mine aussi, et est bien drecie et fuste, en maniere que quelque ouvier qui viengne peut ouvrer et faire profit pour le Roy mon sire.» Zilar mea-zaina azkar bukatu zen nonbait eta kobrea ateratzen jarraitu zuten. Girardi 1343a arte aritu zen lanean eta urte hartan alde egin zuen erresumatik, ziur aski meategiak ez zirela errentagarriak ikusirik, eta Marco de la Fe jarri zuten haren ordez.

Iñigo Mugueta ikerlariak Imizkozko meategia herrirako aldapan kokatu zuen, egun bidexka balizatu bat dago bertan). Urrobikoa, berriz, Lusarretaren/ko IEn, XIX. Mendeko meategietan behintzat. Eraiki zuten meatzaritza gunea eta bertan aritu ziren langileak deskribatzeko, Girardiren datuetan oinarriturik, Muguetak egindako adierazpenak hartuko ditugu kontuan, (Mugueta, 2005): “Los datos conocidos dan idea de la construcción de un complejo minero de considerables dimensiones en las proximidades del yacimiento: varias casas, cobertizos, un palacio para residencia de los maestros mineros, un horno, diversas canalizaciones, carboneras, y un molino en el curso del río, conformarían el conjunto. Se trató sin duda de importante trabajo y de la movilización de diversos e importantes recursos naturales, en especial madera y piedra procedentes de entorno cercano. Girardi planteó al rey una explotación en la que participarían hasta treinta y siete personas, entre maestros de gremios diversos, braceros, y mujeres. […] Las personas y actividades propuestas por Girardi para trabajar en la mina de Urrobi eran los siguientes: cuatro obreros mineros para trabajar dentro de la mina; cuatro hombres para servirles; cuatro hombres para sacar fuera de la mina el mineral y la tierra extraída; dos hombres para vaciar los cestos en los que se saca la tierra y el mineral; un ferrero y un fusteur, para quemar y separar el mineral; tres días por semana de animales para llevar el mineral al molino; dos hombres para desmenuzar el mineral antes de ser enviado al molino; un hombre para moler el mineral y tener bien aparejado el molino; tres mujeres para lavar el mineral; cinco mujeres para servir a las dos anteriores y para servir el lugar; cuatro maestros para afinar la plata y el cobre; dos leñadores; y dos bestias para desplazar los troncos que corten los leñadores.” Girardik zazpi ikazkin gehiago urte erdiz aipatzen zituen langileen artean.

Muguetaren adierazpenak jarraituko ditugu eta nolako lanak egiten zituzten azalduko digu: “Al parecer la mina de Urrobi contaría con dos bocas y, por lo tanto, al menos con dos galerías donde trabajaban los maestros mineros y sus ayudantes. Algunos peones a su servicio sacarían el metal de la mina para que éste fuera despojado de la tierra que lo acompañaba y de otros materiales anejos por golpeo. No es posible conocer con certeza la composición de este material inicial.

En principio los terrenos colindantes están compuestos de roca caliza, y el mineral aparece asociado en ocasiones a grandes bloques de esta roca. Además, las vetas de plata suelen estar asociadas a otros minerales (plomo, cobre o zinc), o a compuestos de azufre. En el caso de las minas de Urrobi se sabe que se obtenía, además de plata, cobre y azurita (un carbonato de cobre hidratado). La presencia de los anteriores compuestos sulfurosos en las minas de Urrobi también es evidente puesto que ellos son los que producen, de modo natural, la aparición de la azurita. Esta roca compleja, era desmenuzada – como se ha dicho –, antes de ser llevada al molino y más tarde quemada.

El molino se encontraría en el río, a más de un kilómetro de la mina, en el prado de Urrobi, y se haría necesaria la participación de animales para trasladar el mineral. Sobre el molino tampoco hay noticias precisas. Las obras más costosas se realizaron en torno a él, para canalizar en su dirección las aguas del río y de algún torrente próximo. Debía de ser un molino que articulaba un mazo sobre un yunque con el fin de “moler” el mineral. No sería muy distinto del mazo o martinete de una ferrería clásica, pues su función era la simple molienda. De aquí se obtendría un material desmenuzado, pero no puro.

Para la obtención de la plata sería necesario su afinación o separación de las impurezas que no habían podido ser retiradas por simple percusión, ya fuera ésta manual o mecánica.” Muguetaren ustez, agian, aipaturiko errota hori birtziklatu egin zezaketen eta Saraguetako errota bihurtu, errekan gorago baitago hori. 1357an saiatu ziren, berriz ere, kobre bila inguruetan eta 1362-63 urteetan Brace de Florencia meategi maisua aritu zen lanean kobre meatzean. Carlos II Erregek inguruko ibarrei agindu zien ikatza egiteko eta astean behin meategietarako lan egiteko, Brace-ren aginduetara: “A los alcaldes, iurados et conçeios de las villas et logares de Val d’Arçi, de Val d’Erro et de Aezquoa, et a cada uno d’eyllos, salut. Bien sabedes como vos auedes otorgado de traer et carriar el carbon et fusta a nuestra minera de Vrroui vn dia en la semana, por tal que el dicho carbon sea fecho en logares menos daynosos a vosotros…”

Erregeren aginduz, 1392an zenbait meategi maisu alemaniar Iruñetik atera ziren espedizioan, meategiren bat edo beste ustiatzeko aukerarik ba ote zegoen ikertzera. Labaien, Doneztebe edo Berroeta inguruan ibili ondoren… ekainaren 21ean Ulric Zaharra iritsi zen Urrobiko kobre eta zilar meategiak, berriz ere ikertzera, baina ez dago askoz datu gehiagorik urte horietakorik. 1407an ikerketa gastuak ageri dira berriro ere Artzibarren. Dokumentuan jarraituko dugu: “Miguel Lópiz d’Aoiz nuestro colector […] fezo cabar et obrir en el lugar de Arci ciertas obras mazonadas de piedra et d’algamasa en los meses de novimebre et diciembre postreramente pasados, en entencion de trobar alguna intrada de mineras de metales. En la quoal obra eill con un notario et cierto numero de obreros mazoneros et braceros continuaron XIIII dias, comenzando XXVI dia de noviembre et finidos IX dias de diciembre […] en la cueva que Diego d’Urtubia faillo en Arci, do se dicia que se debia faillar cierto tesoro o algo, et el Seynnor Rey mandó se buscase”.

Ez dago geroagoko berri aunitz, XIX. mendearen erdialdera arte. Garai honetan, Madozek kobrea ateratzen zuten lau edo bortz meatze txiki aipatzen ditu; aipaturiko erreferentzia 1846koa da eta bada 1851eko bertze bat ere: “Bajo los auspicios de D. Pedro Esteban Garriz, á quien la España debe el descubrimiento de las riquísimas minas de Hiendelaencina, se ha formado aquí una sociedad denominada La Pamplonesa, que explota por de pronto dos minas en la jurisdicción de Luzarreta (valle de Arce), y parece que se prometen resultados felices. Bien se necesita alentar este ramo, siquiera para dar ocupación a muchos brazos, y que vivan los habitantes de tan míseras montañas”.

1850ean egindako txosten batek Artibarren, Arrietan eta Lusarretan eginiko lanak azaltzen ditu eta Aurizberriko meatze bat ere aipatzen du: “En jurisdiccion de Arrieta (Navarra) se ha establecido un pequeño horno de fundicion de cobre y otro de destilacion para el beneficio de los minerales de azogue, que aunque en poca cantidad hasta ahora, y asociados a minerales de cobre, se encuentran en las minas de Urrobi, en la misma jurisdiccion, y en la denominada Escabrosa, término de Espinal en el valle de Erro. Estos criaderos son filones de cuarzo con cobre vitreo abundante en algunos puntos, pero mas comunmente se encuentra el cobre carbonatado verde y azul, este último viene á veces en hermosas cristalizaciones y en bolas de cristales, que recuerdan las que procedentes de Chessy, se ven en algunas colecciones mineralógicas. A pesar del tiempo que estas minas se hallan en trabajos puede decirse que sus criaderos están solo reconocidos en su superficie, pues hay una zanja de tres á cuatro varas de profundtdad, que sigue la cresta del filon en las minas de Urrobi, en una estension de mas de 200 varas, debiéndose haber reconocido por medio de galerías á distintos niveles, preparando así las labores; puesto que se presenta cortando la falda de una montaña. Es doloroso que se haya perdido tanto tiempo en unas minas que presentan tan buenos indicios. Recientemente se ha registrado cerca del pueblo de Lusarreta, en el valle de Arce, a unos tres cuartos de legua de las minas anteriores, un criadero parecido en la especie de sus minerales, al que en ellas se esplota, pero de mayor potencia, pues tiene mas de vara y media, sus minerales beneficiables se encuentran mas concentrados, y sus salvandas arcillosas de estraordinario espesor, estan impregnadas de carbonato de cobre, viéndose en ellas bastantes granos y vetas de dicha sustancia casi pura. Como esta mina está en sus principios solo se halla reconocida en una profundidad de 4 á 5 varas, pero se observa la cresta del filon en una estension de mas de 50.”

Arnaizek, bolada batean Orbaizetako munizio lantegian aritua zenak, ordurako, jada, burdina barrak besterik egiten ez zen arren bertan, 1853an jakinarazi zuen kobre lantegi bat bisitatu zuela Arrieta aldean eta eralde prozesuan arazoak ikusten zizkiola,“puede llegar el caso (y así lo he visto en la fábrica de cobre establecida en las cercanias del lugar de Arrieta, en Navarra) de que esté el viento tan saturado de agua que a medida que la temperatura va siendo mas intensa empieza á gotear por la busa concluyendo por apagar el fuego”.

Bi urte lehenago, 1851n, M. Abeleiba inguru hartan zebilen lanean Gorrizekin, eta Luserratako mineral laginak aztertzen aritu zen. Txosten bikaina osatu zuen putzuak deskribatzeko eta tekniko samarra izan arren, interesgarria da haren deskribapen luzea irakurtzea:

Sobre las minas de azogue de la provincia de Navarra. Estan llamando la atencion en esta provincia los descubrimientos de minerales de azogue verificados en las jurisdicciones de Arive, y Garralda, valle de Aezcoa. Hace ya unos tres años que en las minas de cobre San Miguel, San Bartolomé y la Escabrosa sitas las dos primeras en jurisdiccion de Arrieta y Urdiroz, y la última en la de Lusarreta valle de Arce, se observó la presencia de algunas pintas de cinabrio diseminadas en el cobre sulfurado ó vitreo, que hasta entonces formaba el principal ó esclusivo objeto de aquellas labores. Tambien se notó el mineral de azogue mezclado en algo mayor cantidad y en estado pulverulento con las salbandas de aquellos criaderos, formados de una arcilla ferruginosa en la cual se encontraba enmascarado, y sin que pudiesen percibirse bien los marcados caractéres físicos con que se distingue esta especie mineral. Aunque la cantidad que se descubrió no era entonces bastante para constituir por sí sola el objeto de una empresa minera, hizo sospechar que, tal vez ecsistiesen en aquel terreno criaderos de esta rica especie que pudiesen ser con ventaja esplotados. […]

Observaciones que hizo en enero último á la sociedad minera la Pamplona, el Ingeniero de minas del Gobierno en Navarra, don manuel Abeleira. […] Paso á describir el estado de las minas que por cuenta de la sociedad se trabajan. La llamada San Pedro 3.ª se halla á unas ochocientas varas al Oriente del pueblo de Lusarreta en el valle de Arce. Se presentó en la superficie un filon de cuarzo de cuatro pies de potencia con algunas pintas de cobre sulfurado, malaquita é indicaciones de sulfuro de mercurio ó cinabrio. La salvanda de este filon por la parte del pendiente tenia hasta quince pies de espesor, y tambien en ella se veian diseminados algunos puntos de carbonatos de cobre. En la calicata que se estableció reducida á un desmonte de diez varas de largo, otro tanto de ancho y siete de profundidad apareció el mineral mas compacto y beneficiable. La mala disposición del terreno no permitia establecer desde luego las labores dentro del criadero, y por esta razon se dispuso un pozo vertical en estéril distante ocho varas al Mediodía del punto reconocido en el filon, y sobre el Poniente de este. El pozo ha continuado hasta veinte varas de profundidad, y desde su fondo se ha hecho una galería al Norte á cortar el criadero, siendo la direccion de este de Levante á Poniente, inclinando muy pocos grados al mediodía. La galería cortó el criadero á las siete varas de corrida; pero en este punto el filon tenia solamente medio pie de potencia. Este espesor tan pequeño comparado con el que tenia en la superficie, obligó á que se continuase la galería del Norte, con objeto de averiguar si habia sido ó no cortado todo el criadero, verificado asi hasta unas diez varas mas, no resultó otra cosa que arenisca roja que es lo que forma la caja en el yacente. Con la conviccion de que el deposito mineral se hallaba completamente cortado se abrieron galerías de prolongación al Levante y Poniente; en la primera se vió que el filon iba ensanchando y mineralizándose. Desde las seis á las ocho varas de su corrida tiene ya dos pies de potencia con aumento de minerales beneficiables, respecto á los que se observaron en la superficie; siendo notable el aumento del sulfuro de mercurio que, casi imperceptible en la superficie, se presenta á la citada profundidad rellenando en estado pulverulento hoquedades de consideracion. La salvanda del pendiente tiene cinco pies, y en ella se observan algunos carbonatos de cobre y venas ó ramificaciones procedentes del filon. En la galería del Poniente existe muy poco mineral, y por esta causa se ha suspendido por ahora, abriéndose un pozo interior en la galería de Levante en el ensanche del filon, el cual ha de seguir reconociendo el criadero á profundidad, al mismo tiempo que, la galería del Oriente reconoce en su direccion la masa de mineral que se ha presentado. En la mina dudosa, sita tambien en la jurisdiccion de Lusarreta; á unos tres cuartos de legua al Oriente de la anterior, se reconoce un filon análogo en todas sus circunstancias de yacimiento y constitucion al que se esplora en San Pedro 3.ª Es la continuacion por la parte de Poniente del criadero que se esplota en la mina nombrada la Escabrosa propia del Señor Castilla. Hasta ahora no hay mas trabajos que una calicata en zanja de unas doce varas de longitud, practicada en la cresta del filon, que se observa en la superficie. En un punto mas bajo, y distante del anterior cien varas al Oriente, se sigue una galeria para su reconocimiento en longitud, al mismo tiempo que va ganado profundidad. En la actualidad el filon se presenta pobre; pero debe continuarse esta clase de investigacion, y mas adelante, cuando el trabajo haya ganado mas longitud, se dispondrá un socabon estéril, perpendicular al criadero, veinte varas á cortarle en la vertical del punto que se encuentre mas mineralizado. Todo esto en la suposicion de que los trabajos actuales no indiquen otra labor que sea mas conveniente. Por esta pequeña descripcion se conoce á primera vista que las minas San Pedro 3.ª y la dudosa se hallan en el periodo que se denomina en minería de esploracion y reconociminento. Los resultados que estos trabajos han dado hasta el dia, son demostrar que en esta clase de criaderos el mineral beneficiable va aumentando con la profundidad, como en general sucede. Hasta ahora no se ha hecho en aquel punto, donde tantos motivos hay para esplorar, ninguna investigacion en regla. Yo he visto en todo aquel terreno cinco filones semejantes en su posicion y estructura, sin contar con el de mercurio, que se esplota en Santa Cecilia Navarra, que parece tambien contemporáneo; todo lo cual prueba la existencia de un sistema, tal vez muy importante, que es preciso esplorar y reconocer. […]

XIX. MENDEKO ZENBAIT MEATZE BAIMEN.

Badira XIX. mendeko eta XX.enaren hasierako meatzeen aurkako zenbait salaketa txosten, batzuk irekitakoak eta beste batzuk ia-ia landu ez zituztenak; Artzibarrekoak laburtuko ditugu, txosten bakoitzeko datuetan oinarriturik:

ARRIETA. “Iluminada” meatzea. Burdin meatze hori, 1901ean Aguraingo (Araba) Leon Saenzek salatu zuen eta haren ahaldun Iruñeko Manuel Sanchez ageri da. “Ellegas” (Ilarre?) dermioan zegoen meatzea, herri-lurrez inguratuta. Esplotazio eremua zehazeko abiapuntua Auritz –Iruñea errepideko (egungoa) 41. kilometroan zegoen. Antza denez, 1902an dirua itzuli zitzaion, meatzeari baja eman ziolako.

LUSARRETA. Serpentina meatzea. Subizako seme eta Iruñean bizi zen Pedro Esteban Gorrizek salatua, 1851n. Haren ordezkari Balbino Marteache, Lusarretako bizilaguna izan zen. Meatzea “Oncanetako” zelaian zegoen, alde guztietatik “prado de San Paurekin” egiten zuen muga eta “Garaiko etxearena zen. Inolako estalkirik gabe, agerian zegoen, mea-aztergune hutsa zen” Pedro Esteban gorriz (1804 – 1870) meatze ikertzaile ezaguna zen eta Hiendelaencinako (Guadalajara) zilar meategi aurkitu zuen. Aezkoan ere ibili zen eta, besteak beste, zinabrio meategi bat aurkituzuen Ariben. Parisko Naturaren Museoak eskerrak eman zizkion Gorrizi, Aribeko eta, agian, Lusarretako meatzetako zinabrio, kobre gris… laginak bidaltzeagatik. Ariben Albeleira ingeniariarekin aritu zen lanea eta hark egin zuen aipatu dugun Lusarretako meatzeen inguruko txostena. Beruna ikertzen ere ibili zen Gipuzkoan, Artikutzako eta Zeraingo meatzetan. “La Pamplonesa” meatzaritza enpresa sortu zuen eta bertako kide zen Bezunartea, Iratiko oihana ustiatzen lehenbizikotakoa “Irati” enpresaren bidez eta gero aipatuko dugun Agirre luzaidarraren bazkide. Gorriz, aitagabea, beharrean egotetik Nafarroako industria gizonik garrantzitsuenetakoa izatera iritsi zen eta inbertsio handiak egin zituen gainera desamortizaturiko ondasunetan. Bitxikeria gisa, aipatuko dugu berak agindu zuela egun Iruñeko La perla hotela dagoen eraikina egitea.

S. Pedro 4º meatzea. Kobre eta beste metal batzuetako meatzea, Iruñeko Manuel Solisek salatu zuen 1859an. Jose Angelen zelaian zegoen eta honako mugak zituen”Iparralde eta Mendebaldetik Herriko Mendia, Hegoaldetik Angelen lurrak eta ekialdetik Auritzera daraman bidea”,

S. Pedro 4º meatzea. “S. Pedro” mehatzea. “Oyanerrecan” zegoen kobre meatzea, 1882an salatua. Aldapa ere aipatzen da eta Auritz-Iruñea errepideko (egun errepide zaharra) 44. kilometroan omen zegoen. Serafin Baroja ingeniariak sinatua da, Pío Baroja idazlearen aitak, eta honela idatzi zuen: “En los escombros de un trabajo antiguo impracticable se hallan minerales de cobre carbonatado (malaquita y azurita) y en las fracturas recientes alguna de las variedades de cobre gris. Las rocas del terreno son areniscas de la formación Triásica.”

NAGORE. “San Julian” meatzea. Kobrea eta beste metal batzuk ateratzen zituzten meatze hartatik eta 1851n Jose Antonio Aristi, Iruñeko bizilagunak salatu zuen, Nagoreko seme eta bertako biztanle Miguel Zubiriren izenean. Tokia Zubirikoa zen eta “Malaco” (Malatu?) izeneko dermioan zegoen.

SARAGUETA. ”Amelia” meatzea. Kobrea eta beste zenbait metal eskuratzen zituzten mehatze hartatik eta 1851n Lakabeko seme eta Saraguetako bizilagun Lucas Legasak salatu zuen. Herri lurretan zegoen eta ekialdetik eta mendebaldetik haren lurrekin egiten zuen muga, iparraldetik herri lurrekin eta hegoaldetik Urdirozko herri lurrekin.

URROBI. “Santa Rita” Meatzea. Kobrea eta beste metal batzuk eskuratzen zituzten handik eta 1851n Pedro Esteban Gorrizek salatu zuen, haren ahaldun Lizarran jaio eta Lusarretan bizi zen Balbino Marteache zela. “Arrietaren agindupean” omen zegoen, nahiz eta lurrak hiru herrirenak izan: Arrieta, Imizkotz eta Urdirozkoak. Iparraldeik muga egiten zuen Jose Javier Palaciosen lursailarekin, hegoaldetik Urrobi mendiarekin, ekialdetik Juan francisco Espinalen lursailarekin eta mendebaldetik Indarenarekin.

“Petrita” meatzea. 1851n salatua. Eskaera Iruñeko bizilagun Eusebio Eulechek egin zuen eta haren ordezkari Urdirozko biztanle Juan Jose Goñi izan zen. Meatzea Urdirotzen zegoen eta “linda por el N. con otra mina de Braulio Vicente Castilla vecino de esta ciudad, al O. con pieza de Inda del lugar de Arrieta, por el S. con término redondo de las citados pueblos de Urdiroz, Arrieta é Imizcoz, por el E. Con pieza de Iriarte de Imizcoz. Se encuentra descubierto el criadero ó mineral referido […] cuyo descubrimiento se hizo con simples calicatas”.

“La Flora” meatzea. Iruñeko Braulio Vicente Castillak salatu zuen eta haren ordezkari Arrietako maisu Juan Cruz Elizalde aritu zen. Burdina eta beste metal matzuk ateratzen omen zituzten eta inor bizi ez zen Urrobiko eremuan omen zegoen eta “linda por Norte con la mina llamada S. Bartolome perteneciente á d. Juan Angel Zabala, vecino de esta ciudad, por sud con Monte de Urrovi, por Este con Monte del pueblo de Imizcoz y por oeste con campo llamado de Inda, perteneciente á Jose Javier Palacios vecino de Arrieta. Se encuentra descubierto el criadero ó mineral referido de que acompaño muestras, cuyo descubrimiento se hizo en simple calicata.”

“San Miguel” meatzea. Iruñeko Nicolas Maria Echeverriak salatu zuen 1853an eta Iruñeko seme eta Arrietako bizilagun Francisco Undiano aritu zen ordezkari. Nicolasen ahaldunak adierazi zuen “la Fortuna” elkartea zela meatzearen eskubidea zuena, eta hura deuseztatzean, Echeverriaren izenean eskatu zuen eskubide hori. Izen berari eutsi zion eta S. Bartolome meatzearen ondoan zegoen. Haren “descubrimiento se hizo por trabajos de pozos y galerías practicados en virtud de la concesión otorgada en 30 de junio de 1844”. La Fortuna elkartea 1846an eratu zen eta Iruñeko lau bizilagunek eta Arrietako Antonio Espinalek osatu zuten. Artzibarko S. Bartolome eta S. Miguel meatzeen eskubidea izan zuen eta baita Aurizberriko “La Escabrosa”rena. Adierazi zuten 46. urte hartarako gastu batzuk eginak zituztela lehenbiziko lanetan, “construcción de una presa, hornos de fundicion, compra de utensilios y otros”.

“La Culebra” meatzea. 1851 Iruñeko Braullio Vicente Castillak salatu zuen eta Iruñeko Francisco Undianok 1857an. Eskaera egileak adierazi zuen tasak ordaindu zituela eta “á hecho los reconocimientos y trabajos sin resultados para su continuación por lo que la abandona”. 1859an tasak itzultzeko eskatu zuen. Alboan, arkatzez idatzita ageri da dirua itzuli ziotela.

“Los 3 amigos” meatzea. Enerizko bizilagun Santos Aldazek salatu zuen eta arkatzez idatzita honakoa ageri da, “abandonada en 1877”. Txostenak dioenez, “arruinada ermita de Urrubi”tik 42 metrora zegoen, eta planoaren arabera “fundición antigua” zelakotik oso hurbil eta Urrobiko bidetik 200 metro gora, “meatzarien txabola” eta “katetxea” zeuden tokian.”Asiategui” eta “Peñascal de Urrubi” toponimoak aipatzen ditu. Txostena Serafin Barojak, Pio Baroja idazlearen aitak sinatua da eta honela dio: ”existe una zanja antigua en dirección de Este á Oeste pero que por hallarse obstruída no permite reconocer el filon explotado en otros tiempos y que según los escombros que se ven en la superficie es de cobre carbonatado con ganga de cuarzo. Las rocas del terreno son arenisca rojas pertenecientes al terreno triasico. El punto de partida se halla en una zanja antigua distante doce metros al Sud de una fábrica derruida.”

“S. Bartolome” meatzea. 1833aren amieran salatua, Katetxetik metro batzuetara zegoen. (ikus 3 amigos meatzea). Txostena Serafin Barojak sinatua da eta honakoa adierazten du: “las rocas del terreno pertenecen al periodo triásico. El mineral beneficiable es pirita y carbonato de cobre.” Cillar-zuloa toponimoa, egun Zilarzilo, ere aipatzen da.

“S. Bartolome 2” meatzea. Kobre meatze hau 1889an salatu zuten eta Cillar-zuloa dermioan dago, haren aurrekoaren, 1833koaren, hesidurako zutoinekin muga eginez. Ingeniariak honela dio: “no se vió mineral al descubierto ni labor alguna dentro del perimtero demarcado”.

OTSA. “Lino” meatzea. 1851 Luzaideko seme eta Iruñeko biztanle Juan Pedro Agirrek salatua. Kobre eta beste zenbait metalen meatzea “Mendigañan” dago, Otsako bizilagun Antoni Artozkiren lurralde batean. Bera izan zen ahalduna auzian. Herri lurrekin egiten zuen muga alde guztietatik Hego Mendebaldetik izan ezik, han “Garaikoa” etxearen lurralde bat baitzegoen.
Juan Pedro Agirre (Luzaide 1798-Donibane Garazi 1875). Luzaideko tropa liberaleko komandante, foru diputatua izan zen 1836 eta1840an. Eskualdeko enpresatan parte ahartu zuen, besteak beste, Irati izeneko lehen enpresan, Bezunartearekin batean Oihaneko egurra ustiatzen saiatu zen hartan, arrakasta handirik gabe, egia esan. Meatzaritza munduan ere sartu zen eta meatze batzuk izan zituen Luzaiden, Erroibarren, Aezkoan eta Artzibarren hau behintzat bai.

“Los Cuatro amigos” meatzea. Manuel Martinezek, Nagoreko bizilagun Policarpo Sagastiren ahaldunak, 1899an salatua. Burdin meatzeak herriko herri lurrekin mugatzen zuen eta mendebaldean partikularrekin ere bai. Eremua markatzeko abiapuntua, honakoa: “Gertubide, donde existe una piedra con una cruz”. Bizilagun batzuk salaketak jarri zituzten haien lursailekin mugatzen zuela adieraziz.

1890. Eskoziar bat Nafarroako Pirinioetan. XIX. Mendean, Txangoa meatzaritza gune garrantzitsua izan zen, bere lantegi eta guzti, eta 30 langile klimatologia gogorreko eremu batean. Lantegia Erroibar aldean zegoen eta meatzeak batzuk alde horretan eta beste batzuk Aezkoa mendian. Enpresari bat baino gehaiago saiatu ziren handik kobrea eta baita zilarra ere ateratzen, batzuk bertakoak, Luzaide eta Zaraitzukoak… baina ez zuten inoiz arrakasta handirik lortu. 1850ean, meatzea lanean ari zen kobrea eta zilar pixka bat atera nahian. Zilarra arazteko merkurioa behar zen, eta txostenek diotenez, Aribe eta Arrietako meatzetatik ekartzen zuten, Arrietaren kasuan tokia aipatzen ez bada ere, Urrobi? 1879-87 bitartean Jacobí Dignaron aritu zen zuzendari eta gero Stuart-Metehat eskoziarra, mende amaiera arte aritu zena. Dirudienez ez zuen kobrea ustiatzeko arrakastarik izan, 1890ko meategien estadistiketan esaten baita Txangoa itxita zegoela eta Stuartek beste meategi bat zabaldu zuela Urdirotzen, Urrobiko dermioan, eta bertan 31 langile ari zirela lanean. Ez dugu horren gaineko datu gehiagorik lortu baina badirudi ez zuela denbora asko iraun. Hona hemen kronikak zioena: “La antigua y conocida mina Santa Ana, de Changoa, término de Orbaiceta, que fué. objeto hace bastantes años de una explotación de cierta importancia, y que tuvo su fábrica de desplatación, hoy arruinada, ha vuelto á trabajarse durante cuatro meses por D. Patricio Stuart Menteath, produciendo 38 toneladas de mineral de cobre argentífero. Dificultades de organización de los trabajos en las diferentes concesiones de la empresa, han motivado la suspensión de las labores, que el Sr. Stuart se propone emprender con verdadera actividad en cuanto se lo permitan sus demás ocupaciones. El mismo señor ha empezado á explorar la concesión , de Urdiroz (Valle de Arce), de la cual arrancó cinco toneladas de. mineral de cobre. Dió ocupación en esta mina á 31 obreros.”

MEATZARITZA IRATI IBAIAREN INGURUAN. OROTZ. MEATZARITZA ETA INDUSTRIA.

El notable filón de hierro espático de Arrunllandieta y las minas de hierro de oligisto de Oroz-Betelu, se hallan tan distantes de la costa, que sólo se utilizan en las fábricas de Orbaiceta y Oroz.
Espainiako mapa geologikoaren Batzordearen Buletina. 1876

Un manchoncito paleozóico, cercado por las pudingas y areniscas rojas del trías, asoma en el desfiladero del Yrati entre Aripe y Oroz-Betelu, una de las regiones más pintorescas de los Pirineos Navarros.
Geologia Buletina, 1882

Orotz-Olaldea Egia 2011

Olaldea auzoaren izenak adierazten du non zegoen garai bateko burdinola, toponimiaren eraginez antzina Olarri izena izan zezakeena. 1366rako baziren herrian bi bizilagun burdinolekin zerikusia zutenak, “Sancho, el ferrero” eta “Garcia Ferrero”. 1645 eta 1736 bitartean burdinolaren ekoizpenak nabarmen egin zuen gora. 1769an utzi egin zuten, ez dakigu zenbat denboraz, 1802an berriz ere martxan ageri baita, hiztegi batek dioenez “El río Irati baña el lugar por la derecha, y con él trabaja una ferrería á distancia de media legua, en la qual se ocupan 29 personas.” 1828ko udaleko akta batek adierazten du, burdinola baten 13 urteko errentaldia, Aurizko biztanle Ignazio Oyarzabali eman zitaiona amaitzen zela. Errentaldia amaitzean enkantean atera zen , baina inor aurkeztu ez zenez, mailegu bat eskatzea erabaki zen, funtzionatzen jarraitu eta etekinak eman zitzan. Ez dakigu zenbat iraun zuen egoera hark. 11 urte lehenago, Oyarzabal aurkitu genuen 2.000 pago erosten Aezkoa mendian eta horrek Ibarraren kexua ezartzea ekarri zuen, mendiaren lagatzea usurpatzea zelakoan.

Madozen Hiztegiak (1845- 50) dioenez, Orotz Artzibarretik berezia zela jada, urte horietan bertan, labe garai bat eraiki zen Donamarian eta beste bat eraikitzen ari ziren Orotzen, “una fábrica de fierro que promete muchos rendimientos en razón á que abunda el mineral y no escasea el carbón, á cuya fabricación se dedican muchos moradores…”. 1846 ko martxoan utzi zion udalak Iruñeko Francisco Aristiri lurraldea Olaldean “donde fué la Fabrica de yerro”. Aurreko lantegiaren eraikinen hondarrak utzi zizkoten, baita ur jauzi bat ibaian eta egurra mozteko eskubidea ere, gehienez ere 8.000 karga egur-ikatz egin arte. Aristik, trukean, errenta gisa, herriari 320 pezeta urtean ordainduko zizkion. Hark eraiki zuen egur ikatzezko labe garaia, Nafarroako lehenengoetakoa. Lortzen zuten burdinurtua erabiliz, balkoiak, oheak, habeak, sutondoetarako txapak… ekoizten zituzten, burdina gozoa xafla, barra eta iltzetan. 1892an itxi zen. Eta gertaera bitxi bat ere izan zen. 1857an lurralde desamortizagarri izendatu arren, Aristiri ustiatzen jarraitzea onartu zioten. Lantegia ixtean, Estatuak eta herriaren nahiaren aurka, instalazioak enkantean jarri zituen. Paper lantegi bat jartzeko erosi zuten jabe berriek, baina mendiko egurra atera nahian hasi zirenean herriak aurka egin zien eta baita lantegiaren zubi bat suntsitu ere. Herritarren liskarra bere horretan geratu zen, handiagotara jo gabe, berrogei goardia zibil agertu baitziren herrian. Lantegia berpizteko beste saio bat egin zuten 1917an, aurreko urtean paper lantegia itxi ondoren, baina lantegi hark ere ez zuen arrakastarik lortu, komunikazio kaskarren arazoak bere hartan zirauen eta. Biztanleriari dagokionez, datu nahasketa dezentea dago eta ez dezakegu zehaztu industria bakoitzak izandako eragin demografikoa, izan ere papaer lantegia ere jarri baitzuten eta elektraindar ekoizpena ere garrantzitsua izan baitzen. Datu esanguratsu bat daukagu. 1842an, labe garaia eraiki aurretik 331 biztanle zegoen Orotzen eta hamar urte geroago, fundizoa martxan zela, 608 anima, ia bi aldiz lehengoa, zenbatu zituzten. Langile aunitzen inmigrazioa ageri da, haien artean gipuzkoarrak, Bankako (Baigorri) fundizioko langile espezializatuak ere bai, baita Larrainekoren (Zuberoa) bat ere. Agudo itxi zen lantegia eta meatze bat Aezkoako Munizio Fabrikak erosi zuen. 1894an paper lantegi handi bat jarri zuten abian, baina 1914an itxi egin zen. Meatzaritzako oritidazki batean, beste burdin lantegi bat aegeri da, paper lantegia itxi ondoren ireki zutena, antza denez. Irakur dezagun deskribapena: “Fábrica de Hierro Olaldea, de Oroz-Betelu. Capital social, 350.000 pesetas. Director, D. Carlos Laffite. Esta Sociedad construye en la actualidad una fábrica destinada a la obtención del lingote al carbón vegetal, y que estará en marcha a mediados del próximo Mayo. Las dimensiones del horno alto construido son:

Altura del crisol ……………………… 1,30 metros.

Diámetro del crisol …………………. 1,00

Altura de los etalajes ……………… 2,70

Diámetro del vientre ……………….. 2,60

Altura de la cuba …………………….. 800

Diámetro del tragante……………… 1,60

Tiene tres toberas, estufa para calentar el aire y máquina soplante que inyecta el aire a la presión de 1,20 agua. Se emplearon minerales y caliza del término de Oroz-Betelu, y carbón vegetal de la región.”

Baina oso gutxi iraun zuen lantegi horrek nonbait. Orotzek 386 biztanle zituen 1786an eta 623 berriz, 1860an, Artzibarretik bereizi ondoren; eta beherakada bat izan ondotik, gailurra jo zuen1910ean, egitezko 800 bizilagun baitzituen. 1914an, paper lantegia itxi hurren, herriko biztanle kopurua 642 lagunera jaitsia zen.

volver arriba