Valle de Arce

Valle de Arce-Artzibar

Errotak eta errotariak.

Etnografia

Errotak eta errotariak.
Errotak eta errotariak.

IBARREKO ERROTAK ETA ERROTARIAK. (Testua eta irudiak, Jose Etxegoien)

Errota ehotzeko, lauskitzeko, trinkotzeko edo xaflatzeko tramankulu batzuk dituen eraikina da. Ez hori bakarrik, errotariaren lantokia eta bizilekua ere bada. Aberastasun iturri da, bestalde. Menperatze eta behartze elementu ere izan da. Historiaren bilakaerak ekarri dituen gizarte eta teknologia aldaketak islatzen dituen ispilua ere izan da. Erroten arautzeak lege arautegi zabalei eman die bide, antzinatik hasita. Legeek, teknologia prozesuek, gizarte gatazkek, arazo hidraulikoek, eraikuntza teknikek, materialek, komunikazioak, diruak, laboreek..: horiek guztiek eragin diete errotei.
Severino Pallaruelo, Los molinos del Altoaragón, 1994

“Batez ere laboreetatiko produktuetan oinarrituriko dieta izanik, ez da harritzekoa, errota, elizarekin eta tabernarekin batera, tokiko jendearen bilgune izatea eta errotaria herriko pertsonaiarik ezagunenetakoa..”

Los molinos de Bergara, 1994

Enciclopedie errotak 01

Errotarriaren zehaztasunak.
Diderot eta D’Alambert-en entziklopediatik hartua. XVIII. mendea (Iturria: www.gallica.bnf.fr)

Erdi Aroan hasi eta XX. mendearen hasiera arte, diru-iturri garrantzitsuak izan ziren errotak; hori dela eta, bai erregek, bai handizkiek, bai elizak erroten kontrola haien esku eduki nahi izaten zuten. Batzuek eta besteek euren diruz eraikitzen zituzten errotak, inguruko jendeari aleak beraien errotetan ehoarazteko, haiek ezartzen zuten prezioan.
Nafar Pirinioetan eta Artzibarren zehazki, ez dugu erroten kontrol honen berri handirik.

Bada berri solte bat, Yanguasek XIX. mendeko bere hiztegian uzten duena, eta bertan dio 1631n, “Arce-k” errotarengatik zerga bat ordaintzen ziola erregeari “Ascárraga, Igunin y Urroz” tokiekin batera. Baina, Doneztebe ondoko Artze auzoaz ari da, naski.

Oraingoz ez dago herrietako erroten jabegoaren inguruko berririk. Izan ere, nafar Pirinioetan, Artzibar barne, XVI – XVII. mendeetatik aurrera errota gehienak auzokoenak izaten ziren, oso etekin txikia ematen zuten nonbait eta ez ziren garaiko botereen intereseko. XIX. mendearen erdialdera ere, Desamortizazioan, arazoak izan zituzten, ez dago oso argi zergatik. Errota batzuk enbargatzea eta enkantean ateratzea erabaki zuten, herri-ondasuntzat jo baitzituzten; eta auzokoek beren errotak berrerosi behar izan zituzten.

Errota ehotze gune txiki bat zen eta batzuetan ogia ere egiten zuten. Gizonezkoen bilgune izaten zen, batez ere, eta bertan tokiko arazoez hitz egin eta eztabaidatzen zenez, erlojua ohi baino mantsoago ibiltzen zen. Etxetik alea ehotzera edo ogia edo irina… erostera joan joaten zen baina itzultzeko beti bazen astia.

Urak indar aski baldin bazuen eta inguruan behar bazen, errotetan bertan pilategiak jartzen zituzten ehunak bolatzeko. Artzibarren Nagoreko pilategiaren berri besterik ez dugu, baina herriko errotatik bereizitako eraikin batean zegoen.

Gure eskualdean Erdi Arokoak dira errota eta pilategi gisako erabilpen bikoitzaren lehenbiziko erreferentziak. Pilategi edo “ehun errota” hauetako lehenbizikoaren datuak Uztarrozen aurkitu ditugu, 1450ean aipatzen baita Mintxateko haizpitarteko pilategia. Aezkoak, XIX. mendean ehungile talde garrantzitsua izanikoak, hiru errota-pilategi izan zituen, horien artean Garraldako zaharra, Irati ibaian, Orotz Betelukoek ere erabiltzen zutena, eta bertako ehungileren bat ere erabiliko zuten, ziur aski.

XX. mendearen hasieran, errota batzuk elektrifikatu zituzten eta beste batzuei zenbait turbina txiki ere jarri zizkieten elektraindarra sortzeko. Baina oso ekoizpen txikiak ziren eta tartekakoak.

Errotaria, berriz, herritar bat izaten zen, errota errentan hartzen zuena zenbait urterako. Herri batzuetan, XIX. mendean behintzat, jendea behartu egiten zuten bertako errotan ehotzera, errotariak gutxieneko diru- sarrerak izan zitzan. Ogia egiten zutenak, denborarekin, bestelako produktuak egiten saiatu ziren. Batzuek gogoan dituzte oraindik errotan egiten zituzten madalenak edo txantxigorri taloak.

Nork berari zegokion errotan eho beharraren adibide, Artzibarren daturik ez dugunez, eskualdeko bi kasutara joko dugu.

Lehenbizikoa BeheNafarrokoa da, Garazi-Cizeko ibar hurbilean, 1341ko mugaz gaindiko ordenantzetan, errota Nafarroako erregearena zen eta jendeak uko egiten zion hura erabili beharrari, artatxikia ez zela arau horietan sartzen argudiatuz, baina amore eman behar izan zuten. Jarraian, Fortun Perez de Ciriza historiagileak egindako ordenantzen itzulpenaren laburpentxoa: “El arrendador del molino real de S. Juan dice que los habitantes de la villa debían moler en él todo el trigo, mijo u otro cereal panificable, bajo pena de confiscación, y se queja de que no molieran allí el mijo, alegando que no estaba incluido en el conjunto. El gobernador hace que los jurados de San Juan reconozcan su obligación de utilizar el molino, salvo en casos excepcionales que se fijan”.
“En esta audiencia comparecio Xavier de Arregui arrendador de los molinos harineros de las dos Abaurreas el año ultimo de mil ochocientos y quatro y puso demanda a Juaquin Gambart diciendo que teniendo arrendadas las yerbas y aguas de los terminos de las Abaurreas una porcion de ganaderos riberiegos estava encargado de proveerles de pan dicho Gambart y debiendo acudir al Molino de las Abaurreas con el trigo á moler para dichos ganaderos baxo la pena de laca doble, respecto de que todos los vecinos habitantes y moradores de las dos Abaurreas tiene obligación de acudir a moler a dichos Molinos y el demandado ha trahido en harina de fuera hasta veinte y nuebe robos y pide que con arreglo a la Capitula primera de la escritura de arrendacion se le condene a la paga de dichas lacas, y comparecido el demandado Gambart, dice que los Amos de los ganaderos le dieron el trigo en Aybar con facultad de que lo pudiese moler en el molino de fuera de las Abaurreas y este no ha hecho mas que observar lo mandado por los principales, y su merced mando á dicho Gambart cumpla con el tenor de la escritura y pague la laca segun esta prebiene en el termino de quince dias .”

Beste adibide bat 1805ean Aezkoan, Abaurreetan, izandako epaikea bat da, herriko errotan eho beharra zela eta: “En esta audiencia comparecio Xavier de Arregui arrendador de los molinos harineros de las dos Abaurreas el año ultimo de mil ochocientos y quatro y puso demanda a Juaquin Gambart diciendo que teniendo arrendadas las yerbas y aguas de los terminos de las Abaurreas una porcion de ganaderos riberiegos estava encargado de proveerles de pan dicho Gambart y debiendo acudir al Molino de las Abaurreas con el trigo á moler para dichos ganaderos baxo la pena de laca doble, respecto de que todos los vecinos habitantes y moradores de las dos Abaurreas tiene obligación de acudir a moler a dichos Molinos y el demandado ha trahido en harina de fuera hasta veinte y nuebe robos y pide que con arreglo a la Capitula primera de la escritura de arrendacion se le condene a la paga de dichas lacas, y comparecido el demandado Gambart, dice que los Amos de los ganaderos le dieron el trigo en Aybar con facultad de que lo pudiese moler en el molino de fuera de las Abaurreas y este no ha hecho mas que observar lo mandado por los principales, y su merced mando á dicho Gambart cumpla con el tenor de la escritura y pague la laca segun esta prebiene en el termino de quince dias .”

Egun ez da errotarik gelditzen Artzibarren. Zutik dagoen bakarra Saraguetakoa da, Arrietako Benta izenekoa, orain urte batzuk arrain-haztegi bihurtua, eta egun, noiz behinkako etxebizitza gisa erabiltzen dutena.
Artzibar zorionekoa izan da, ibarrean izandako erroten ikerketa ederra egin baitu, Daniel Garcia Jaurrieta ikerlariak 1998an argitaratu zuen lanean.

Ibarreko errotak. (Garcia Jaurrietaren ikerketa).
1800ean, 6 errota aipatzen dira: Uritz, Usotz, Otsa, Nagore, Orotz Betelu eta Azparrengoak. 1915ean Altadill-ek hiru bakarrik aipatzen ditu: Azparren, Nagore eta Saraguetakoak. Garcia Jaurrietak ibarreko erroten inguruan egindako ikerketa hartuko dugu gidatzat, orain dela 15 urte errota horietatik zer gelditzen zen jakiteko. Erreferenzia bibliografikoa irakurriko dugu:

Garcia Jaurrieta, Daniel. 1988. Molinos harineros en el valle de Arce. El molino de Nagore. CEEN, 71 zk.,139-156 or. (Bada bertsio digitala ere).
Garcia Jaurietak emandako datuak laburtuko ditugu, ibarrak izan zituen zazpi errotei egiten diete erreferentzia eta:

Artozki. Ez dago haren daturik, XX. mendean gertaturiko suntsiketa besterik . Zentralaren ondoan zegoen, eta herria bezalaxe, haren hondarrak ere Itoizko urtegiaren azpian geratu ziren. Honela dio Garcia Jaurrietak:

al norte del centro urbano, siguiendo un camino paralelo al río Irati, por el cual se accede a la central eléctrica, existen topónimos relacionados con la fábrica a la que nos referimos: “El Molino” y “Errotaldea”. Del antiguo edificio no resta más que alguna cimentación a orillas del río, en las cercanías de la central. Una de sus muelas se conserva en el pueblo. En el citado Nomenclátor figura el molino harinero, como un edificio de un piso temporalmente habitado.”

azparren 1308 15

Azparrengo errotako ubidearen uhatea.
Gelditzen den aztarna bakarra, plazako harriekin batera.

Azparren. Aztarnak Abaurreako bidean daude. Aspaldian erabat hondatua zegoen. Garcia Jaurrietak honela dio:

“la Geografía General del País Vasco-Navarro sitúa un molino en su término, actualmente los últimos vestigios de la fábrica se localizan en la parte alta del pueblo, junto al “Camino y Regata de Abaurrea; las aguas de esta última producían la energía necesaria para la actividad del molino. Se conservan in situ parte de los muros, uno de los pares de muelas, eje incluido y la zona de desagüe. En el centro del pueblo puede admirarse como complemento de una fuente el otro par. Su estado es lamentable, la ampliación del camino adyacente lo ha destruido por completo y sus muros han sido despojados de toda sillería”.

15 urte geroago ia-ia ez da aztarnarik gelditzen, ubidearen burdinazko uhate bat eta horma zati bat, baina Garciak orain urte batzuk ikusi zuena baino askoz gutxiago, hondeamakina batek zati bat herrestan eraman baitzuen bidea zabaltzean.
Elktraindar zentral txiki bat ere izan zuen, herriaren sarreran, Aristuko bidean, baina azken urteetan aterpetxe bihurtu dute.

Nagore errota 01 Garcia Jaurrieta

Nagoreko errotaren soslaia.
García Jaurrietaren marrazkia. 1998. (ordenagailuz margotua).

Nagore errota 02 Garcia Jaurrieta

Nagoreko errotaren oina.
 García Jaurrietaren marrazkia. 1998.

Nagore. 2003an Itoizko urtegiak azpian hartua. Hemen laburtu dugu Nagoreko Errotaren Akta, 1874 urtekoa, Garciak trankribatua eta honela deskribatzen du:

se compone de dos piedras para moler con los demás útiles necesarios, del piso firme y teja vana, siendo sus cuatro paredes de obra de mampostería; de una balsa para el depósito del agua seguida de una acequia que llega hasta la muga de Arce, desde cuyo punto casi naturalmente y sin más que unas simples estacas y un pequeño aparato toma el agua su dirección para dicho molino, y de otra acequia por la cual se despiden las aguas del mismo molino; el edificio ocupa unos nueve metros de longitud y cinco y medio metros de latitud la balsa tiene próximamente cuarenta y nueve y medio metros de longitud seis y medio metros de latitud en los primeros ventiseis metros poco mas ó menos de longitud, y cinco metros en los veintitres y medio metros restantes, siguiendo despues la acequia hasta el rio en la muga de Arce con una latitud de unos dos y medio metros y novecientos cincuenta y medio metros de longitud poco mas ó menos; y la acequia del desagüe es de unos cuarenta y cuatro metros de longitud con unos tres y medio metros de latitud, de manera que la extensión superficial del molino, balsa y acequias es en punto dos mil ochocientos sesenta y cinco metros y setenta y cinco centímetros cuadrados próximamente; entre el molino y la balsa pasa una senda que conduce á ciertas huertas de hortaliza y el pueblo de Arce. Afronta el molino con su balsa y acequias, por el Norte con el rlo, por el Sur con el Camino que de Nagore dirige á Muniain, Oroz betelu y valle de Aezcoa, por el Este en toda su extensión con una senda y heredades particulares de los vecinos de Nagore, y con Comun, y por el Oeste tambien en toda su extensión con unas huertas de hortaliza y otras propiedades de particulares de dichos vecinos y ademas con comun. Al frente del edificio molinar y al otro lado del referido Camino de Muniain, Oroz y Aezcoa, existe una huertita perteneciente al mismo molino y es precisamente el sitio que este ocupaba antes y de donde se trasladado al puesto en que hoy se encuentra […].”

Berriz ere, Garciari helduko diogu, urak estali aurreko,1998ko errotaren deskribapena ikusteko:  “El molino está compuesto por un edificio de un solo piso sin desván, por lo tanto sin posibilidades de habitabilidad, de planta rectangular de unos

54 m2 de superficie. Se encuentra orientado de E.-O. con la puerta de entrada hacia el S. Los muros tienen 45 cms. de anchura, son de piedra de mampostería. La techumbre es a dos aguas cubierta a base de tejas. Solamente tiene un vano, un pequeño ventanuco abierto en uno de los lados largos a escasos metros de la entrada, encima de la boca de desagüe […]”

Otsa errota 01

Otsako errotari loturiko toponimoak.
(Ibarreko toponimia del valle, askotarikoak, 1996).

Otsa. Otsako errota Irati ibaian zegoen, eta egun, urtegiko uren azpian dago. Garciarengana joko dugu berriro:

En el área sureste de su término, junto a la muga con el término del despoblado de Ezcay, estuvo situado el molino de cuyo edificio solo resta parte de uno de los muros. Se encuentra en la orilla misma del río Irati, aguas abajo del “puente colgante”, justo al inicio de las gargantas de la reserva natural de “Gaztelu”. Se conservan topónimos como: “El Molino”, “Errotagibela”, “Errotaondoa” y “Camino del Molino”, este último tiene su inicio en la parte alta del pueblo. En el Nomenclátor figuraba un molino harinero como edificio temporalmente habitado.”

Egungo toponimian errotarekin loturiko toponimoak bildu ditugu, erdaldunduak batzuk, “El molino,”, “camino del molino” eta euskarazkoak beste batzuk, Errotagibela edo Errotaondoa, esaterako, haren garrantziaren adierazle guztiak.

Arrieta. Arrietako errota deiturikoa Saraguetako dermioan dago. Arrain-aztegi bihurtu zuten baina orain itxita dago. Garciaren kronikari jarraiki:

“Saragüeta-Arrieta: junto a la llamada “Venta de Arrieta”, dentro del término de Saragüeta, en la orilla derecha del río Urrobi, se encuentra el edificio principal de la piscifactoría, lugar que anteriormente ocupó la central y antes el molino. En las cercanías existe un paraje denominado “Errotazelaia’. Este molino parece ser que dejó su antigua labor convirtiéndose en central eléctrica hasta la década de los 60, momento en el cual fue adquirido por particulares que lo convirtieron en criadero de truchas. Conserva las piedras o muelas junto al edificio. En el Nomenclátor se cita un molino, como un edificio constantemente habitado, de un piso.”

En 1968 se da la noticia del cierre del molino que producía electricidad. Extractamos la noticia, (se puede ver la noticia entera en la apartado de la hemeroteca del Valle):

—¿Es verdad don Félix que desaparece el molino de Arrieta? Sí, al haber cada vez menos población, este molino no se podía sostener. D. Amadeo Marco, nos ha áyudado muchísimo siempre, le debemos mucho en este Valle y nos dio dos millones para la instalación de luz eléctrica. Todos los gastos de la instalación en Arrieta y Villanueva nos los pagó él. Hoy tenemos en estos dos pueblos una iluminación estupenda y unos focos que se apagan y encienden automáticamente, que no envidian a la de cualquier avenida bien iluminada de Pamplona.

—¿De agua están bien surtidos? En ese sentido estamos muy bien. En luz, agua y pavimentación de calles, en Arrieta y Villanueva no nos podernos quejar: estamos muy bien.

Uritz. Hona Garciaren deskribapena:

las innumerables regatas y la cercanía del río Urrobi hacen que este sea el lugar idóneo para la ubicación de una fábrica de este tipo. Hoy en día en la margen derecha del curso pueden observarse las cimentaciones de los muros de lo que fue el edificio principal. Estaba situado justo al pie de la senda que daba acceso a Urdíroz. Al paraje en el que se sitúa se le denomina “El Molino”, “Errotaldea” y “Errotaondoa”. Gracias a un documento (acta notarial de compra-venta fechada el 1 de mayo de 1902, ante don Vicente Sancho Zapater), cedido por la familia Huarte Ilarraz de Nagore, actual propietaria, podemos conocer las dimensiones y parte del instrumental que formaba parte del molino: 

“Un molino harinero, con dos muelas  y los demás artefactos pertenecientes  a la fábrica, situado en jurisdiccion del lugar de Uriz, valle de Arce, a la parte Norte  y a distancia de unos setecientos veintitres metros del centro del mismo pueblo, el punto donde radica se llama térrnino de Errotaldea, o trasera o esquina de Guerecibar; está marcado con el número veintinueve, consta nada más que del piso solar o planta baja y teja vano y ocupa una superjcie con inclusión de las paredes, como es, de longitud once metros y de latitud siete metros y treinta y cuatro centímetros, junto á dicho molino pertenecientes hay un huertecillo pequeño, tendrá de cabida ese huerto como una área próximamente; junto al propio molino perteneciente también existe un rellano para carga y descarga de los ganados que concurren á dicho molino, cuya extensión es como de dos áreas; la acequia de la parte del Norte que es por donde entra el agua al molino, tiene de longitud, ciento setenta metros, y  de latitud cuatro metros, y la acequia de desagüe, es de ochenta y cuatro metros de longitud y cuatro de latitud; afronta toáa la finca por el Norte con el río, por Sur con camino para el molino y huerta de Eusebio Yraceburu, antes de Bernardo Erueta, por el Este con huerta de dicho Yraceburu y pieza de Bautista Otegui, antes de Martín Ynda, y por Oeste con camino del referido molino al lugar de Urdiroz y con terreno comun (….): además (….) van comprendidas en ella también los muebles o herramientas siguientes: ocho undécimas partes indivisas en cuatro picos; un mazo de  hierro; una barra; una llave inglesa; una cabria con clavija de hierro para levantar las piedras. […]”

Usotz uharka 1929w

Usozko urtegia eraikitze lanetan.
1929ko orto-argazkiaren zehaztasuna. (Sitna-tik hartua)

Usotz. 1932an bukatu zuten Usozko urtegia eta herriko errota urpean geratu zen. 2003an Usozko urtegia erabat suntsitua gelditu zen Itoizko urtegian. Hona Garciak dioena:

el pueblo se encuentra situado sobre un pequeño altozano, en las cercanías del embalse del mismo nombre. Actualmente en los alrededores se conserva el topónimo “El Molino”. Durante una visita al lugar localizamos los escasos restos de la fábrica a orillas del pantano junto a un camino que bordea el embalse. Se observa con claridad la zona de entrada y salida del agua, pudiéndose advertir restos de cimentación en su fondo. Su destrucción se produjo probablemente en el momento de la construcción del pantano que finalizó en 1933 y de la carretera por la cual se accede a Oroz-Betelu y Aezkoa. Según el Nomenclátor había un molino harinero.”

Ondorioak. Agian, Garcia Jaurrietaren ondorioak gure egin beharko ditugu:

La instalación de molinos hidráulicos en las orillas de los ríos durante siglos se convirtió en una empresa habitual, además de primordial para la subsistencia y el desarrollo local. Suponía un gran coste y la posesión de importantes conocimientos, ya que la preparación del canal, y la fabricación y colocación de las piedras requerían importantes inversiones y precisión. A pesar de todo el crecimiento económico y sobre todo la necesidad del autoabastecimiento, hicieron que su construcción fuese cotidiana.

Hoy en día, son víctimas de la utilización del agua como fuente de energía (centrales hidroeléctricas), de la aparición de grandes empresas panificadoras frente a las cuales las pequeñas explotaciones domésticas tradicionales no pueden competir, víctimas de las grandes obras públicas, como el “Pantano de Itoiz”, y en el caso concreto que nos ocupa víctima de la reducción del espacio cultivado y de la despoblación que desde hace décadas afecta al valle, que hacen que este tipo de fábricas sean abandonadas y desaparezcan en el olvido arruinándose o que sus edificios sean recuperados para otras actividades.

volver arriba